Copyright © Kocsis Sándor Sportközpont All right reserved  
Logotype
Diáksport A   sport   és   mozgás   megszerettetése   már   az   óvodás   kornak   is   az   egyik   legfontosabb   feladata.   Bizonyított   tény,   hogy   a   jobb mozgáskoordinációval   rendelkező   gyerekek   általában   sikere-sebben   tudják   elkezdeni   az   általános   iskolát.   Fontos,   hogy   az óvodákban az eddigieknél is nagyobb hangsúlyt kell fektetni a mozgásfejlesztésre. A    Kőbányai    Önkormányzat    évek    óta    biztosítja    az    óvodás    úszásoktatás    feltételeit    önköltséges    formában.    Így    minden nagycsoportos   eljut   hetente   egyszer   uszodába,   a   szegényebb   gyerekek   számára   az   önkormányzat   3   millió   Ft-os   pénzügyi támogatást biztosít, hogy anyagi helyzete miatt senki ne maradjon ki az óvodás úszásoktatásból. Második éve építtetünk idén jégpályát, amit a tavalyi évben 12 óvoda gyermekei vettek igénybe. Ebben   az   évben   rendezzük   a   XVIII.   Óvodás   olimpiát,   melynek   nagy   hagyománya   és   népsze-rűsége   van.   Az   óvodások   számára lehetőség   van   arra,   hogy   az   alapsportágak   (atlétika,   úszás,   labdarúgás,   ügyességi   versenyek)   széles   körű   megismerése   mellett megmutassák   tehetségüket.   Az   óvodás   versenyeken   18   óvoda   200   gyermeke   vesz   részt   4   versenyszámban.   Az   óvodás versenyeknek mindig hatalmas sikere van, ezért érdemes a továbbfejlesztés lehetőségeit végig gondolni. A   megindult   Ovis   Foci   pályaépítési   programnak   hatalmas   húzóereje   van   a   labdarúgás   a   kosárlabda   és   a   tenisz   sportág népszerűsítésében. A   gyakorlat   azt   mutatja,   hogy   a   6−18   éves   korosztály   az,   amely   a   legjobban   megfertőzhető   a   sport   szeretetével.   Arányaiban messzemenően   ezekben   a   korosztályokban   sportolnak   a   legtöbben.   Ennek   legfontosabb   feltétele   a   korszerű,   jól   szervezett iskolai   testnevelés   és   diák-sport   és   versenyrendszer.   Új   és   korszerű   eszközökkel   biztosítani   kell   a   testnevelés   órák   tan- anyagának   és   oktatási   módszereinek   megújítását   Fontos,   hogy   a   gyerekek   döntő   többsége   legalább   az   iskolarendszerhez kötődő,   illetve   a   civil   szervezetek   által   rendezett   szabadidős   sportesemények   aktív   résztvevői   legyenek   és   a   tehetséges sportolók közül egyre többen aktív sportolókká váljanak. Nagyon   fontos   feladat,   hogy   az   iskolák   felkészüljenek   mindennapos   testnevelés   óra   bevezeté-sével   kapcsolatos   kihívásokra.   Ha a   testnevelés   órák   rossz   körülmények   között,   nem   megfelelő   infrastruktúra   és   szakmai   háttér   mellett   folynak,   a   negatív élmények   sok   gyereknek   el   fogja   venni   a   kedvét   a   sportolástól.   Az   iskolai   tornacsarnokok   építése   ezért   kulcskérdés   lesz   az   el- következő években. Fontos   vívmánya   a   kerületnek,   hogy   minden   alsós   gyerek   testnevelés   óra   keretében   úszások-tatáson   vesz   részt.   Nagyon   fontos döntés,   hogy   minél   több   iskola   jusson   műfüves   pályához   amivel   akár   télen   is      szélesíthető   a   már   1-3,   5-7.   osztályokat   érintő mindennapos testnevelés lehetősége,( Szervátius, Széchenyi, Szent László és az ebben az évben megépítendő új pályák. A   kerületünkben   a   diáksport   területén   érezhető   a   legjobban,   hogy   az   önkormányzat   nagy   jelentőséget   tulajdonít   a   sportnak.   A 27   éve   jól   működő   diákverseny   rendszernek   és   a   DSE   sportcsoportok   finanszírozásának   köszönhetően   Kőbányán   olyan   jelentős diáksportélet folyik, amely mindenkinek példaként szolgálhat. A   kerületben   található   összes   közoktatási   intézményben   (10   általános-   és   7   középiskola)   a   Köznevelési   Törvény   előírásainak megfelelően   működik   sportszervezet   (DSE,   ISK).   Ebből   12   DSE   (önálló   jogi   személy)   és   5   ISK.   A   diáksport-szervezetekben   91 sportcsoportot   támogatott   az   Önkormányzat   a   KLIK   –   ken   keresztül   Az   általános   iskolákban   működő   diáksport-egyesületek taglétszáma   1837   fő,   ez   a   tanulók   48%-a.   (Ha   egy   tanuló   több   sportcsoportban   is   szerepel,   akkor   is   csak   egyszer   vették figyelembe.)   .   A   diákolimpia   versenyein   21   sportágban   2127   fő   versenyző   vett   részt,   ebből   1823   fő   általános   iskolás,      Az   összes versenyidő egy tanév alatt  495 versenyóra és 94 versenynap. A   sikeres   versenyrendszer   legfőbb   oka   a   jól   kitalált   eredményességi   támogatásban   keresendő.   A   eredményességi   támogatás elosztásának   rendszere:   60%   a   négy   alapsportágból   (úszás,   atlé-tika,   torna   és   a   labdajátékok)   a   két   legjobb   eredmény   alapján, 20%   az   összes   rendezvényen   való   részvétel   alapján   (egy   tanulónak,   akármennyi   versenyen   vesz   részt,   csak   egy   egyéni   és   egy csapatrészvételt   számítunk   be),   és   20%   a   versenyek   rendezésében   való   aktivitás   alapján   kerül   felosztásra.   Ha   egy   iskola valamely   alapsportágban   nem   vesz   részt,   akkor   arra   az   évre   az   50   százalékos   támogatás   egészétől   elesik.   Így   az   iskolák érdekeltek a részvételben, a szervezésben és az eredményességben is, mert ennek alapján részesülnek. Az   is   egyedülálló   dolog   hogy   a   nem   kerületi   működtetésű   középiskolák   diáksport   életét   is   támogatja   az   Önkormányzat.   Minden év   szeptemberében   megrendezett   diákolimpiai   díjátadó,   ahol   kőbányai   olimpikonok   adják   át   a   serlegeket.      A   kiemelkedő példaképek közelsége méltán népszerűsíti a sportot.
KOCSIS SÁNDOR SPORTKÖZPONT
KOCSIS SÁNDOR SPORTKÖZPONT
Európai Diáksport Napja
Kőbányai Diákolimpia 2016-2017. Díjkiosztó ünnepség
Előnevezés-labdajáték-ált. isk.-2017-2018