Copyright © Kőbányai Sportlétesítményeket Fenntartó Központ All right reserved  
Atlétika Versenykiírás Eredmények Képgalériák Versenykiírás tavaszi több próba verseny I., II., III., IV. korcsoportos fiú, lány nyílt rendszerű verseny A verseny rendezője: A Kocsis Sándor Sportközpont. A verseny helye és ideje: FTC sportpálya (X. Népliget) 2018. április 16. hétfő 13.00 órától I. kcs. esőnap: ápr. 23. 14.00 ill. 15.00 órától II. kcs. (forgatókönyv szerint) április 17. kedd 13.00 órától III. kcs. esőnap: ápr. 24. április 18. szerda 13.00 órától IV. kcs. esőnap: ápr. 25. A   verseny   résztvevői:   A   kőbányai   általános   iskolák   fiú,   lány   csapatai   és   egyéni   versenyzői   az   I.,   II.,   III.,   IV.   korcsoportban. Iskolánként,   nemenként,   korcsoportonként   2   csapat   (6   fő,   a   legjobb   öt   eredménye   számít),   és   legfeljebb   2   egyéni   versenyző szerepelhet, de a versenyben csak a jobbik csapat és azok egyéni eredményei számítanak. A versenyen kívül indított csapat: „tömegesítés”. Minden tanuló, csak a saját korcsoportjában versenyezhet. Versenyszámok: Összetett egyéni és csapatverseny: I. korcsoport: 40 m síkfutás, kislabdahajítás, 4x50 m szembeváltó II. korcsoport: 60 m síkfutás, távolugrás, kislabdahajítás, 4x100 m szembeváltó III. korcsoport: 60 m és 600 m síkfutás, távolugrás, kislabdahajítás, IV. korcsoport: 100 m és 800 m síkfutás, távolugrás, kislabdahajítás, súlylökés Előnevezés:   2018.   március   27-éig   kizárólag   a   csatolt   előnevezési   lap   eljuttatásával   a   diaksport@kobanyasport.hu   e-mail   címre. Ebben kérjük az indítani kívánt csapatok és egyéni versenyzők számának megadását. Név szerinti nevezés: 2018. április 9-éig kizárólag a csatolt nevezési lap eljuttatásával a diaksport@kobanyasport.hu e-mail címre. A   végleges   csapatlistát   a   helyszínen   is   kérjük   leadni,   valamint   a   számítógépnél   is   szükséges   az   adatok   egyeztetése.   Nevezési   díj nincs. Igazolás: Az    adott    oktatási    intézmény    által    kiadott    diákigazolvánnyal    vagy    fényképes    DSE    igazolvány-nyal,    vagy    arcképpel    ellátott iskolalátogatási    igazolással    és    összesítő    névsorral,    melyet    az    iskola    igazgatója    hitelesít.    Ennek    hiányában    a    versenyeken, mérkőzéseken   a   részvétel   tilos.   Az   igazo-lásokat   a   versenyek   (mérkőzések)   előtt   a   versenybíróknak   (játékvezetőknek)   be   kell mutatni. Ha a versenyek (mérkőzések) előtt az igazolások bármelyike hiányzik, a tanuló vagy a csapat nem szerepelhet. Díjazás:   Egyéni   összetett   és   csapat:   az   1-3.   helyezettek   érem   és   oklevél,   a   4-6.   helyezettek   ok-levéldíjazásban   részesülnek.   Egyéni számok:   1-3.   helyezettek   érem   és   oklevéldíjazásban   része-sülnek.   Ezen   kívül   az   esetleges   támogatók   által   felajánlott   ajándékok   is kiosztásra kerülnek. Egyebek: a versenyen versenybírót és technikai felszerelést a rendező biztosít sportfelszerelésről a résztvevők gondoskodnak szöges cipő használata nem engedélyezett szembeváltó: 2-2 tanuló oszlopban felsorakozik egymással szemben, szembefutással, kézráütéssel váltanak a többpróba egyéni összetett versenyébe a váltó eredménye nem számít I. kcs. kislabda dobás nekifutásból is szabályos a kislabdahajítás plastoball (12 dkg) kislabdával történik II., III. korcsoport távolugrás 60 cm ugrósávból, az ugrás távolságát az elugrás helyétől kell mérni valamennyi   versenyen   és   a   vitás   kérdésekben   a   kiírás   és   a   MASZ   szabályai   döntenek,   a   holtversenyeket   az   alábbi   esetekben kell eldönteni: Egyéni versenyeken: versenyszámonként meg kell nézni a második legnagyobb kísérle-tet, ha ez is egyforma a harmadikat. összetett   csapatversenyben:   a   csapat   utolsó   tagjának   (5.,   4.,   stb.)   eredménye   dönt,   a   magasabb   pontszámmal   rendelkező utolsó csapattag csapata kerül előbbre kizárt versenyző vagy csapat a továbbiakban nem szerepelhet a versenyen mindenki a saját felelősségére vesz részt az elvesztett tárgyakért, felszerelésekért felelősséget nem vállalunk A budapesti döntő időpontja: http://www.bpdiaksport.hu Eredmények Képgalériák
KOCSIS SÁNDOR SPORTKÖZPONT
Logotype
KOCSIS SÁNDOR SPORTKÖZPONT
Atlétika I. korcsoport
Atlétika II. korcsoport
Atlétika III. korcsoport