Copyright © Kőbányai Sportlétesítményeket Fenntartó Központ All right reserved  
Kézilabda Versenykiírás Eredmények Képgalériák Versenykiírás II. korcsoportos vegyes IV. korcsoportos fiú, nyílt rendszerű bajnokság A bajnokság rendezője: A Kocsis Sándor Sportközpont, a Szent László DSE és a Harmat DSE. A   mérkőzések   ideje   és   helye:   II.   kcs.   vegyes   csapatokkal   két   fordulóban   a   Szent   László   Álta-lános   Iskolában   (X.   Szent   László   tér 1.), IV.   kcs.   fiú   két   fordulóban   a   Fekete   István   Általános   Iskolában   (X.   Harmat   u.   196-198.),   vagy   a   Szent   László   Gimnázium tornatermében (X. Kőrösi Csoma S. út 28-32.). Az   őszi   forduló   megrendezése   2017.   december   15-éig,   a   tavaszi   forduló   megrendezése   2018.   május   31-éig   kerül   megrendezésre sorsolás szerint. A   bajnokság   résztvevői:   Elsősorban   kőbányai   általános   iskolák   II.   kcs.   vegyes,   IV.   kcs.   fiúcsa-patai,   de   kerületen   kívüli   iskolák nevezését is elfogadjuk. Iskolánként, nemenként, korcsopor-tonként 2 csapat (12 fő) nevezhet. Nevezés:   A   KSSK-ban,   előnevezési   lap   kitöltésével   és   az   első   fordulóra   összesített   névsor   leadásával.   A   kőbányai   iskolák   részére nevezési díj nincs. Igazolás: Az általános részben foglaltak szerint. A   bajnokság   lebonyolítási   rendje:   A   benevezett   csapatok   sorsolás   után   körmérkőzéses   rendszer   alapján   döntik   el   a   végső sorrendet. A mérkőzések lebonyolítási rendje: II. korcsoport A   játéktér   téglalap   alakú   terület,   amelynek   hossza   24   méter,   szélessége   9   méter.   A   kapu   az   alapvonal   közepén   áll,   mérete:   160 cm   magas   és   300   cm   széles.   A   kapu   előtérvonal   a   gólvonal-tól   6m-re,   a   szabaddobási   vonal   9m-re   van.   Játékidő,   játék   a labdával, büntetések: A játékidő: 2 x 10 perc (2 perc szünettel), félidőnként 1 időkérésre van lehetőség, amelynek időtartama 30 másodperc. A labda: anyaga szivacs, 15 centiméter átmérőjű. Lehetőség szerint több labdát kell előkészí-teni mérkőzésenként. A   játéktéren   egy   időben   4   mezőnyjátékos   és   1   kapus   tartózkodhat.   A   3   mezőnyjátékosból   mi-nimum   1   lány   legyen.   Egy mérkőzésre legfeljebb 8 játékost lehet benevezni. A kapus szerepel-tetése az általános szabályok szerint történik. A   játék   középkezdéssel   indul,   ekkor   a   védekező   csapat   játékosai   kötelesek   a   saját   büntetőterü-letük   előtt   elhelyezkedni.   Gólt követően   a   labda   szintén   középkezdéssel   kerül   játékba,   amikor   a   védekező   csapat   játékosaira   a   középkezdésnél   érvényes   szabály vonatkozik. A    dobások    (bedobás,    szabaddobás,    büntetődobás)    elvégzésekor    a    védőjátékosnak    legalább    1    méter    távolságban    kell elhelyezkedni a dobást végrehajtó játékostól. Büntetések: 1 perces kiállítás (2x); a harmadszori kiállítás kizárást von maga után. Minden egyéb esetben a kézilabdázás érvényben lévő játékszabályait kell alkalmazni. IV. korcsoport A    játékidő    2x15    (20)    perc    három    perc    szünettel,    csapatlétszám    6+1    fő.    (Ha    a    mérkőzések    a    tornateremben    kerülnek lebonyolításra, akkor 5+1 játékos.) A mérkőzéseken a jegyzőkönyvben feltüntetett 12 fő szerepelhet. Labdáról   mindkét   csapatnak,   eltérő   színű   trikóról   az   elől   álló   csapat   köteles   gondoskodni.   A   mérkőzéseket   esőben   is   lejátsszuk, csak   vihar,   vagy   erős   hideg   esetén   maradhat   el   mérkőzés.   Ki   nem   állás   esetén   a   ki   nem   álló   csapat   10:0   arányban   elveszti   a mérkőzést.   Kétszeri   ki   nem   állás   esetén   a   vétkes   csapatot   kizárjuk   a   bajnokságból.   Minden   egyéb   esetben   az   Magyar   Kézi-labda Szövetség szabályai érvényesek. Díjazás:    Az    1-3.    helyezettek    érem    és    oklevél,    a    4-6.    helyezettek    oklevéldíjazásban    részesülnek.    Ezen    kívül    az    esetleges támogatók által felajánlott ajándékok is kiosztásra kerülnek. Egyebek: a mérkőzéseken játékvezetőt, jegyzőkönyvet és technikai felszerelést a rendező biz-tosít az öltözőkben hagyott tárgyakért, felszerelésekért felelősséget nem vállalunk kizárt játékos vagy csapat a továbbiakban nem szerepelhet eredményhirdetés az utolsó forduló után valamennyi csapat részvételével a versenyeken mindenki a saját felelősségére vesz részt A budapesti döntő időpontja: http://www.bpdiaksport.hu Eredmények Képgalériák
Kőbányai Diákolimpia IV. korcsoportos kézilabda bajnokság őszi forduló
KOCSIS SÁNDOR SPORTKÖZPONT
Logotype
KOCSIS SÁNDOR SPORTKÖZPONT
Kőbányai Diákolimpia IV. korcsoportos kézilabda bajnokság tavaszi forduló