Copyright © Kőbányai Sportlétesítményeket Fenntartó Központ All right reserved  
Röplabda Versenykiírás Eredmények Képgalériák Versenykiírás IV. korcsoportos lány nyílt rendszerű bajnokság A bajnokság rendezője: A Kocsis Sándor Sportközpont és a Szent László DSE. A   mérkőzések   ideje   és   helye:   Később   kijelölt   időpontban,   két   fordulóban   a   Szent   László   Álta-lános   Iskola   tornatermeiben   (X. Szent László tér 1.). Az   őszi   forduló   megrendezése   2017.   december   15-éig,   a   tavaszi   forduló   megrendezése   2018.   május   31-éig   kerül   megrendezésre sorsolás szerint. A   bajnokság   résztvevői:   Kőbányai   általános   iskolák   lány   csapatai   a   IV.   korcsoportban,   de   ke-rületen   kívüli   iskolák   nevezését   is elfogadjuk.   Iskolánként,   nemenként   2   csapat   (12   fő)   nevez-het.   A   jegyzőkönyvbe   8   játékos   neve   kerülhet,   a   mérkőzést   legalább 6 játékossal (IV. kcs.) lehet elkezdeni. Nevezés: A KSSK-ban, előnevezési lap kitöltésével és az első fordulóra összesített névsor leadásával. Igazolás: Az általános részben foglaltak szerint. A   bajnokság   lebonyolítási   rendje:   A   benevezett   csapatok   sorsolás   után   körmérkőzéses   vagy   csoportmérkőzéses   rendszer   alapján döntik   el   a   végső   sorrendet.   Helyezések   eldöntése:   a   leg-több   bajnoki   pontot   szerzett   csapat,   a   nyert-vesztett   játszmák   aránya, nyert-vesztett pontok aránya, egymás ellen elért eredmény. Győzelem 2 pont, vereség 1 pont, meg nem jelenés 0 pont. A mérkőzések lebonyolítási rendje: Minden korcsoportban a mérkőzések két nyert játszmáig tartanak. Csapatonként,   játszmánként   legfeljebb   6   (IV.   kcs.)   csere   engedélyezhető.   A   csapat   egy   kezdő-játékosa   elhagyhatja   a   pályát   és visszatérhet,   de   csak   egyszer   játszmánként   és   csakis   az   előző   állásrendi   helyére.   Labdáról   mindkét   csapatnak,   eltérő   színű trikóról   az   elöl   álló   csapat   köteles   gondoskodni.   Ki   nem   állás   esetén   a   ki   nem   álló   csapat   2:0   arányban   elveszti   a   mérkőzést.   Két- szeri   ki   nem   állás   esetén   a   vétkes   csapatot   kizárjuk   a   bajnokságból.   Minden   egyéb   esetben   az   Magyar   Röplabda   Szövetség szabályai érvényesek. Díjazás:    Az    1-3.    helyezettek    érem    és    oklevél,    a    4-6.    helyezettek    oklevéldíjazásban    részesülnek.    Ezen    kívül    az    esetleges támogatók által felajánlott ajándékok is kiosztásra kerülnek. Egyebek: a mérkőzéseken játékvezetőt, jegyzőkönyvet és technikai felszerelést a rendező biz-tosít az öltözőkben hagyott tárgyakért, felszerelésekért felelősséget nem vállalunk kiállított játékos, ha külön bejelentés nem érkezik, automatikusan egy mérkőzésen nem szerepelhet a mérkőzéseken mindenki a saját felelősségére vesz részt A budapesti döntő időpontja: http://www.bpdiaksport.hu V-VII. korcsoportos fiú, lány nyílt rendszerű verseny A bajnokság rendezője: A Kocsis Sándor Sportközpont és a Szent László Gimnázium DSE. A mérkőzések helye és ideje: 2018. március - április 2 forduló a Szent László Gimnázium (X. Kőrösi Csoma út 28.) tornatermében. A   bajnokság   résztvevői:   Elsősorban   a   kőbányai   középfokú   iskolák   fiú   és   lány   csapatai   az   V-VII.   korcsoportban,   de   kerületen   kívüli iskolák nevezését is elfogadjuk. Iskolánként, nemenként 1 csapat (12 fő) nevezhet. Nevezés: Előnevezési lap kitöltésével a KSSK-ban, és az első fordulóra összesített név-sor leadásával. Nevezési díj nincs. Igazolás: Az általános részben foglaltak szerint. A   bajnokság   lebonyolítási   rendje:   A   benevezett   csapatok   sorsolás   után   körmérkőzéses   rendszer   alapján   döntik   el   a   végső sorrendet. Egy iskolából nemenként egy csapat nevez-het. A   mérkőzések   lebonyolítási   rendje:   Minden   korcsoportban   a   mérkőzések   két   nyert   játsz-máig   tartanak   (2   x   25   pont   +   1   x   15 pont).   Győzelem   2   pont,   vereség   1   pont.   A   mérkőzé-seken   a   jegyzőkönyvben   12   játékos   szerepelhet.   A   csapatok   minimális létszáma   6   fő.   Le-ány   csapatokban   fiúk   nem   szerepelhetnek.   Fiú   csapatba   két   leány   nevezhető,   de   a   pályán   egyszerre   csak   egy leány   lehet.   Cserélni   tetszőleges   számban   lehet,   de   csak   akkor,   ha   nyi-tásjogot   szerzett   a   csapat.   Labdáról   mindkét   csapatnak, eltérő   színű   trikóról   az   elöl   álló   csapat   köteles   gondoskodni.   Ki   nem   állás   esetén   a   ki   nem   álló   csapat   2:0   arányban   elveszti   a mérkőzést.   Kétszeri   ki   nem   állás   esetén   a   vétkes   csapatot   kizárjuk   a   bajnokságból.   Min-den   egyéb   esetben   az   Magyar   Röplabda Szövetség szabályai érvényesek. Díjazás:   Az   1-3.   helyezettek   érem   és   oklevél,   a   4-6.   helyezettek   oklevéldíjazásban   része-sülnek.   Ezen   kívül   az   esetleges támogatók által felajánlott ajándékok is kiosztásra kerül-nek. Egyebek: a mérkőzéseken játékvezetőt, jegyzőkönyvet és technikai felszerelést a rendező biztosít az öltözőkben hagyott tárgyakért, felszerelésekért felelősséget nem vállalunk kiállított játékos, ha külön bejelentés nem érkezik, automatikusan egy mérkőzésen nem szerepelhet a mérkőzéseken mindenki a saját felelősségére vesz részt A budapesti nyílt bajnokság:  www.bpdiaksport.hu Eredmények I. Harmat DSE II. Szent László DSE III. Bornemisza Péter Általános Iskola IV. Montensí DSE V. Kada DSE Képgalériák
Röplabda IV. kcs. lány eredményhiredetés
KOCSIS SÁNDOR SPORTKÖZPONT
Logotype
KOCSIS SÁNDOR SPORTKÖZPONT
Röplabda IV. kcs. lány verseny