Copyright © Kőbányai Sportlétesítményeket Fenntartó Központ All right reserved  
Röplabda Versenykiírás Eredmények Képgalériák Versenykiírás IV. korcsoportos lány nyílt rendszerű bajnokság A bajnokság rendezője: A Kocsis Sándor Sportközpont és a Szent László DSE. A   mérkőzések   ideje   és   helye:   Később   kijelölt   időpontban,   két   fordulóban   a   Szent   László   Álta-lános   Iskola   tornatermeiben   (X. Szent László tér 1.). Az   őszi   forduló   megrendezése   2017.   december   15-éig,   a   tavaszi   forduló   megrendezése   2018.   május   31-éig   kerül   megrendezésre sorsolás szerint. A   bajnokság   résztvevői:   Kőbányai   általános   iskolák   lány   csapatai   a   IV.   korcsoportban,   de   ke-rületen   kívüli   iskolák   nevezését   is elfogadjuk.   Iskolánként,   nemenként   2   csapat   (12   fő)   nevez-het.   A   jegyzőkönyvbe   8   játékos   neve   kerülhet,   a   mérkőzést   legalább 6 játékossal (IV. kcs.) lehet elkezdeni. Nevezés: A KSSK-ban, előnevezési lap kitöltésével és az első fordulóra összesített névsor leadásával. Igazolás: Az általános részben foglaltak szerint. A   bajnokság   lebonyolítási   rendje:   A   benevezett   csapatok   sorsolás   után   körmérkőzéses   vagy   csoportmérkőzéses   rendszer   alapján döntik   el   a   végső   sorrendet.   Helyezések   eldöntése:   a   leg-több   bajnoki   pontot   szerzett   csapat,   a   nyert-vesztett   játszmák   aránya, nyert-vesztett pontok aránya, egymás ellen elért eredmény. Győzelem 2 pont, vereség 1 pont, meg nem jelenés 0 pont. A mérkőzések lebonyolítási rendje: Minden korcsoportban a mérkőzések két nyert játszmáig tartanak. Csapatonként,   játszmánként   legfeljebb   6   (IV.   kcs.)   csere   engedélyezhető.   A   csapat   egy   kezdő-játékosa   elhagyhatja   a   pályát   és visszatérhet,   de   csak   egyszer   játszmánként   és   csakis   az   előző   állásrendi   helyére.   Labdáról   mindkét   csapatnak,   eltérő   színű trikóról   az   elöl   álló   csapat   köteles   gondoskodni.   Ki   nem   állás   esetén   a   ki   nem   álló   csapat   2:0   arányban   elveszti   a   mérkőzést.   Két- szeri   ki   nem   állás   esetén   a   vétkes   csapatot   kizárjuk   a   bajnokságból.   Minden   egyéb   esetben   az   Magyar   Röplabda   Szövetség szabályai érvényesek. Díjazás:    Az    1-3.    helyezettek    érem    és    oklevél,    a    4-6.    helyezettek    oklevéldíjazásban    részesülnek.    Ezen    kívül    az    esetleges támogatók által felajánlott ajándékok is kiosztásra kerülnek. Egyebek: a mérkőzéseken játékvezetőt, jegyzőkönyvet és technikai felszerelést a rendező biz-tosít az öltözőkben hagyott tárgyakért, felszerelésekért felelősséget nem vállalunk kiállított játékos, ha külön bejelentés nem érkezik, automatikusan egy mérkőzésen nem szerepelhet a mérkőzéseken mindenki a saját felelősségére vesz részt A budapesti döntő időpontja: http://www.bpdiaksport.hu V-VII. korcsoportos fiú, lány nyílt rendszerű verseny A bajnokság rendezője: A Kocsis Sándor Sportközpont és a Szent László Gimnázium DSE. A mérkőzések helye és ideje: 2018. március - április 2 forduló a Szent László Gimnázium (X. Kőrösi Csoma út 28.) tornatermében. A   bajnokság   résztvevői:   Elsősorban   a   kőbányai   középfokú   iskolák   fiú   és   lány   csapatai   az   V-VII.   korcsoportban,   de   kerületen   kívüli iskolák nevezését is elfogadjuk. Iskolánként, nemenként 1 csapat (12 fő) nevezhet. Nevezés: Előnevezési lap kitöltésével a KSSK-ban, és az első fordulóra összesített név-sor leadásával. Nevezési díj nincs. Igazolás: Az általános részben foglaltak szerint. A   bajnokság   lebonyolítási   rendje:   A   benevezett   csapatok   sorsolás   után   körmérkőzéses   rendszer   alapján   döntik   el   a   végső sorrendet. Egy iskolából nemenként egy csapat nevez-het. A   mérkőzések   lebonyolítási   rendje:   Minden   korcsoportban   a   mérkőzések   két   nyert   játsz-máig   tartanak   (2   x   25   pont   +   1   x   15 pont).   Győzelem   2   pont,   vereség   1   pont.   A   mérkőzé-seken   a   jegyzőkönyvben   12   játékos   szerepelhet.   A   csapatok   minimális létszáma   6   fő.   Le-ány   csapatokban   fiúk   nem   szerepelhetnek.   Fiú   csapatba   két   leány   nevezhető,   de   a   pályán   egyszerre   csak   egy leány   lehet.   Cserélni   tetszőleges   számban   lehet,   de   csak   akkor,   ha   nyi-tásjogot   szerzett   a   csapat.   Labdáról   mindkét   csapatnak, eltérő   színű   trikóról   az   elöl   álló   csapat   köteles   gondoskodni.   Ki   nem   állás   esetén   a   ki   nem   álló   csapat   2:0   arányban   elveszti   a mérkőzést.   Kétszeri   ki   nem   állás   esetén   a   vétkes   csapatot   kizárjuk   a   bajnokságból.   Min-den   egyéb   esetben   az   Magyar   Röplabda Szövetség szabályai érvényesek. Díjazás:   Az   1-3.   helyezettek   érem   és   oklevél,   a   4-6.   helyezettek   oklevéldíjazásban   része-sülnek.   Ezen   kívül   az   esetleges támogatók által felajánlott ajándékok is kiosztásra kerül-nek. Egyebek: a mérkőzéseken játékvezetőt, jegyzőkönyvet és technikai felszerelést a rendező biztosít az öltözőkben hagyott tárgyakért, felszerelésekért felelősséget nem vállalunk kiállított játékos, ha külön bejelentés nem érkezik, automatikusan egy mérkőzésen nem szerepelhet a mérkőzéseken mindenki a saját felelősségére vesz részt A budapesti nyílt bajnokság:  www.bpdiaksport.hu Eredmények Képgalériák
KOCSIS SÁNDOR SPORTKÖZPONT
Logotype
KOCSIS SÁNDOR SPORTKÖZPONT