Copyright © Kőbányai Sportlétesítményeket Fenntartó Központ All right reserved  
Sakk Versenykiírás Eredmények Képgalériák Versenykiírás I., II., III., IV. korcsoportos fiú, lány zárt rendszerű egyéni és csapatverseny I. II. III. IV. V. VI. korcsoportos fiú, lány nyílt egyéni verseny (FIDE) A verseny rendezője: Kocsis Sándor Sportközpont és a Barcza Gedeon Sakk Club. A   verseny   helye   és   ideje:   A   Szent   László   Gimnázium   (X.   Kőrösi   Csoma   S.   út   28-32.)   díszter-mében.   A   versenyek   14.30   órakor   kezdődnek. Nevezések pontosítása, játékszabályok ismerte-tése 14.00 órától. Egyéni versenyek: 2017. január 16-án hétfőn I., II. kcs. egyéni verseny 2017. január 17-én kedden III., IV. kcs.egyéni verseny és Nyílt közös verseny az összes FIDE értékszámmal rendelkezőnek Csapatversenyek: 2017. január 18-án szerdán I-II. kcs. csapatverseny 2017. január 19-én csütörtökön III-IV. kcs. csapatverseny A   verseny   résztvevői:   A   kőbányai   általános   iskolák   fiú   és   lány   csapatai   és   egyéni   versenyzői   az   I.,   II.,   III.,   IV.   korcsoportban.   Versenyenként, iskolánként, nemenként és korcsoportonként 2 csapat és a FIDE értékszámmal rendelkezőkön felül legfeljebb 4 egyéni versenyző nevezhet. Egyéni    versenyen    „zárt”    (amatőr)    kategóriában    indulhatnak    azok    a    tanulók,    akik    nem    rendel-keznek    FIDE    értékszámmal,    „nyílt” kategóriában kötelesek indulni a FIDE értékszámmal ren-delkező játékosok. „A   2016.   szeptember   1   -   jei   FIDE   listán   standard   vagy   rapid   értékszámmal   rendelkező   tanulók   csak   a   Versenyzői,   ugyanott   értékszám   nélküli tanulók csak az Amatőr kategóriában indulhat-nak.”  Az egyéni versenyeken indulók kizárólag a saját korcsoportjukban versenyezhetnek, sem le-, sem felversenyzésre nincs mód. A   csapatversenyek   esetén   van   mód   felversenyzésre,   a   benevezett   tagok   lehetnek   fiatalabbak   a   korcsoport   alsó   határánál,   de   a   felversenyző csapatban legalább 1 tanulónak meg kell felelnie az eredeti korcsoport előírásának. Egy   játékos   csak   egy   csapatban   szerepelhet   (függetlenül   attól,   hogy   a   versenyek   hány   napon   kerülnek   megrendezésre),   csapatban játszhatnak az iskola élő pontszámos tanulói is. Csapatösszeállítás: I-II.   kcs.   lány:   3   fő   lány,   I-II.   kcs.   fiú:   4   fő   fiú   (lány   is   lehet   a   csapatban),   III-IV.   kcs.   lány:   3   fő   lány,   III-IV.   kcs.   fiú:   4   fő   fiú   (lány   is   lehet   a csapatban). Amennyiben   az   első   helyezettek   nem   él(het)nek   a   továbbjutás   lehetőségével   vagy   már   koráb-ban   biztosította   helyét   a   döntőben,   a   második helyezettek a továbbjutók. Nevezés:   2017.   január   10-éig   a   csatolt   nevezési   lap   eljuttatásával   a   KSSK-hoz   (e-mail   cím:   diaksport@kobanyasport.hu).   Iskolánként, nemenként   korcsoportonként   „egyéni”   „csa-pat”egyértelmű   megjelölésével,   a   születési   dátumok   pontos   kitöltésével.   A   helyszínen   is   kérjük   a nevezés egyeztetését. Igazolás: Az általános részben foglaltak szerint. A   verseny   lebonyolítási   rendje:   A   versenyzők   létszámától   függően   a   versenyt   sorsolás   után   10-10   perces   5   fordulós   svájci   rendszerben,   vagy körmérkőzéssel   bonyolítjuk.   Csak   olyan   csapa-tokat   veszünk   figyelembe,   ahol   lányoknál   3-3   fő,   fiúknál   4-4   fő   megvan.   Lányok   a   fiú   csapat- ban szerepelhetnek. A mérkőzések lebonyolítási rendje: A Magyar Sakk Szövetség általános szabályai érvényesek. Díjazás:   Nyílt   kategóriában   az   1-3.   helyezettek   érem   és   oklevél,   zárt   kategóriában   az   1-3.   he-lyezettek   érem   és   oklevél,   a   4-6.   helyezettek oklevél   díjazásban   részesülnek.   Ezen   kívül   az   esetleges   támogatók   által   felajánlott   ajándékok   is   kiosztásra   kerülnek.   Az   előzetes   nevezés   és az egyéni verseny eredménye alapján - ha lehet – a csapateredményt is kihirdetjük. Egyebek: V.   korcsoportos   (2000-2001-ben   született)   általános   iskolai   tanulók   „zárt”   egyéni   ver-senye:   2017.   január   24.   Giorgio   Perlasca   SZKI (X. Maglódi út 8.) étterme a   FIDE   értékszámmal   rendelkező   játékosok   nevezzenek   (nevezhetnek)   a   Országos   Di-ákolimpia   Sakk   döntőjére   „értékszámos” kategóriában akkor is, ha a kerületi versenyen nem vesznek részt! a versenyen mérkőzéslapokat és technikai felszerelést a rendező biztosít az öltözőkben hagyott tárgyakért, felszerelésekért felelősséget nem vállalunk kizárt versenyző a továbbiakban nem szerepelhet a verseny alatt fokozott fegyelmet és csendet kérünk V., VI. korcsoportos fiú, lány egyéni és csapatverseny A verseny rendezője: A Kocsis Sándor Sportközpont, a Barcza Gedeon Sakk Club és a Giorgio Perlasca SZKI. A   verseny   ideje   és   helye:   A   „zárt”   egyéni   versenyekre   2017.   január   24-én   14.00   órától   kerül   sor   a   Giorgio   Perlasca   Szakközépiskolában   (X. Maglódi út 8.). Az egyéni verseny lebonyolítását követően kb. 16.30 órától kezdődő + forduló dönti el a csapatverseny vég-eredményét. A   verseny   résztvevői:   Kőbányai   középfokú   iskolák   egyéni   versenyzői.   Az   egyéni   verse-nyeken   indulók   kizárólag   a   saját   korcsoportjukban versenyezhetnek. A   IV.   korcsoportos   középiskolás   tanulók   nem   versenyezhetnek   fel   az   V.   korcsoportba.   A   „zárt”   IV.   kcs.   egyéni   verseny:   2017.   január   17. kedd 14.30 Szent László Gimnázium díszterem. A VI. korcsoportban indulhatnak a korcsoport felső határánál idősebb versenyzők (nappa-li tagozatos túlkoros). Egyéni   versenyen   „zárt”   (amatőr)   kategóriában   indulhatnak   azok   a   tanulók,   akik   nem   rendelkeznek   FIDE   értékszámmal   „nyílt”   kategóriában kötelesek   indulni   a   FIDE   érték-számmal   rendelkező   játékosok.   A   „nyílt”   egyéni   verseny:   2017.   január   17.   kedd   14.30   Szent   László Gimnázium   díszterem   (ahol   az   összes   kerületi   „FIDE”   értékszámmal   rendel-kező   fiú   és   lány   együtt   versenyez   az   I.   II.   III.   IV.   V.   VI. korcsoportban). „A   2015.   szeptember   1   -   jei   FIDE   listán   standard   vagy   rapid   értékszámmal   rendelkező   ta-nulók   csak   a   Versenyzői,   ugyanott   értékszám nélküli tanulók csak az Amatőr kategóriában indulhatnak.” Csapatverseny:   a   csapatok   létszáma:   4   fő   fiú,vagy   3   fő   lány.   A   csapatokban   szerepelhet-nek   az   iskola   élőpontos   versenyzői   is,   és   azok   a tanulók   is,   akik   az   egyéni   versenyben   nem   vettek   részt.   Fiú   csapatba   lány   is   nevezhető.   A   csapatok   összeállításánál   az   V-VI.   korcso-portos tanulók vegyesen szerepelhetnek (de a csapat tagja lehet a korcsoport alsó határánál fiatalabb versenyző és nappali tagozatos túlkoros is.) Nevezés:   A   „zárt”   IV.   korcsoportos   és   a   „nyílt”értékszámos   versenyre   2017.   január   10-éig,   az   V.   VI.   korcsoportos   „zárt”   versenyre   2017. január 19-éig, a KSSK-ban nevezési lap kitöltésével, a pontos születési dátumok megadásával. Nevezési díj nincs. Igazolás: Az általános részben foglaltak szerint. A   verseny   lebonyolítási   rendje:   A   versenyzők   létszámától   függően   a   versenyt   körmérkő-zéssel   vagy   sorsolás   után   10-10   perces   5   fordulós svájci   rendszerben   bonyolítjuk,   verseny-óra   használattal.   Nemenként,   korcsoportonként   az   első   helyezett   egyéni   versenyzők   ill.   az   első helyezett   csapatok   bekerülnek   a   budapesti   döntőbe.   Egyéni   versenyt   külön   rendezzük   nemenként,   korcsoportonként.   Ha   ezt   a   létszám   nem teszi lehetővé, akkor együtt verse-nyeznek, de külön értékelünk. A mérkőzések lebonyolítási rendje: A Magyar Sakk Szövetség általános szabályai érvé-nyesek. Díjazás:   Az   1-3.   helyezettek   érmet   és   oklevelet,   a   4-6.   helyezettek   okleveleket   kapnak.   Ezen   kívül   az   esetleges   támogatók   által   felajánlott ajándékok is kiosztásra kerülnek. Egyebek: a versenyen mérkőzéslapokat és technikai felszerelést a rendező biztosít az öltözőkben hagyott tárgyakért, felszerelésekért felelősséget nem vállalunk kizárt versenyző a továbbiakban nem szerepelhet a verseny alatt fokozott fegyelmet és csendet kérünk A budapesti döntő időpontja:  www.bpdiaksport.hu Korcsoportok: IV. korcsoport: 2002 - 2003-ben születettek         (kb. 13-14 évesek) V. korcsoport: 2000 - 2001-ben születettek        (kb. 15-16 évesek) VI. korcsoport: 1997 – 1998-ban születettek (kb. 17-18-19-évesek) Eredmények SAKK 2016-2017 Helyszín: Szent László Gimnázium I. kcs. Leány egyéni I. Kukuját Kendra (Újhegy-Sibrik DSE) II. Duan Yua Liang (Főnix DSE) III. Slonszki Linett (Főnix DSE I. kcs. Fiú egyéni I. Sere Bence (Főnix DSE) II. Varga Boldizsár (Főnix DSE) III. Lin Xi (Főnix DSE) IV. Ratulovszky Balázs (Főnix DSE) V. Drágus Attila (Főnix DSE) VI. Sántha Viktor Lehel (Főnix DSE) II. kcs. Leány egyéni I. Novák Alexandra (Újhegy-Sibrik DSE) II. Duan Yue Liang (Főnix DSE) III. Mihalik Villő (Kada DSE) I. Pauló Liliána (Újhegy-Sibrik DSE) II. Bazsalya Eszter (Főnix DSE) III. Bogár Panna (Újhegy-Sibrik DSE) II. kcs. Fiú egyéni I. Rácz Barnabás (Főnix DSE) II. Horváth Máté (Újhegy-Sibrik DSE) III. Takács Péter (Újhegy-Sibrik DSE) IV. Kaló Zalán (Kada DSE) V. Gönczi Gábor (Újhegy-Sibrik DSE) VI. Orosz Dániel (Főnix DSE) III. kcs. Fiú egyéni I. Kostyán Dominik (Főnix DSE) II. Shan Jia Hao (Újhegy-Sibrik DSE) III. Csiszár Csaba (Újhegy-Sibrik DSE) IV. Nagy Edmond (Bornemisza) V. Nagy Gellért (Harmat DSE) VI. Földvárszki Botond (Újhegy-Sibrik DSE) IV. kcs. Leány egyéni I. Németh Ivett (Újhegy-Sibrik DSE) IV. kcs. Fiú egyéni I. Nguyen Hoang Trung (Főnix DSE) II. Buzás Tamás (Főnix DSE) III. Oláh Dominik (Újhegy-Sibrik DSE) IV. Babusa Dániel (Újhegy-Sibrik DSE) Zhou Qi Jun (Újhegy-Sibrik DSE) VI. Vo Manh Tan (Főnix DSE) I-II. kcs. Leány csapat I. Újhegy-Sibrik „A” (Novák Alexandra, Kiss Regina, Kukuját Kendra) II. Főnix DSE III. Újhegy-Sibrik DSE „B” Tábladíjasok 1. Novák Alexandra (Újhegy-Sibrik DSE) 2. Bazsalya Eszter (Főnix DSE) 3. Kukuját Kendra (Újhegy-Sibrik DSE) I-II. kcs. Fiú csapat I. Főnix DSE „A” (Koller József Dénes, Rácz Barnabás, Orosz Dániel,  Sere Bence, Varga Boldizsár) II. Újhegy-Sibrik DSE III. Főnix DSE „B” IV. Start DSE „B” V. Start DSE „A” Tábladíjasok 1. Koller József (Főnix DSE) Antal Gergő (Újhegy-Sibrik DSE) 2. Rácz Barnabás (Főnix DSE) Takács Péter (Újhegy-Sibrik DSE) 3. Orosz Dániel (Főnix DSE) Gönczi Gábor (Újhegy-Sibrik DSE) 4. Horváth Máté (Újhegy-Sibrik DSE) III-IV. kcs. Leány csapat I. Bornemisza Péter Általános Iskola (Móricz Nádja, Móricz Kármen, Mondovics Dana, Mondovics Zorka) II. Kada DSE Tábladíjasok 1. Móricz Nádja (Bornemisza) 2. Móricz Kármen (Bornemisza) 3. Mondovics Dana (Bornemisza) Mondovics Zorka (Bornemisza) III-IV. kcs. Fiú csapat I. Főnix DSE „A” (Buzás Tamás, Nguyen Hoang Trung, Kostyán Dominik, Vo Manh Tan, Zima Adrián) II. Újhegy Sibrik DSE „A” III. Újhegy-Sibrik DSE „B” IV. Bornemisza Péter Általános Iskola és Gimnázium Tábladíjasok 1. Buzás Tamás (Főnix DSE) 2. Nguyen Hoang Trung (Főnix DSE) 3. Kostyán Dominik (Főnix DSE) Shan Jia Hao (Újhegy Sibrik DSE) 4. Vo Manh Tan (Főnix DSE) Értékszámosok II. kcs. Lány egyéni I. Kovácsi Sára (Kada DSE) II. kcs. Fiú egyéni I. Koller József Dénes (Főnix DSE) II. Antal Gergő (Újhegy-Sibrik DSE) III. kcs. Lány egyéni I. Sulyok Eszter (Kada DSE) VI. kcs. Fiú egyéni I. Kiss Péter (Zrínyi DSE) KÖZÉPISKOLAI SAKK 2016-2017 Helyszín: Giorgio Perlasca Vendéglátóipari SZG és SZKI Leány csapat I. Szent László Gimnázium DSE (Tóth Délia, Gerényi Kincső, Szalisznyó Henrietta) II. Giorgio Perlasca Vendéglátóipari SZG és SZKI Fiú csapat I. Bornemisza Péter Gimnázium (Birovecz Jordán, Kós Péter, Orbán Gábor, Longauer András) II. Pataky István SZG III. Giorgio Perlasca SZG és SZKI V. kcs. Fiú egyéni I. Kós Péter (Bornemisza P. Gimn.) II. Shen Chen Ji (Pataky I. SZG) III. Tőtős Tamás (Pataky I. SZG) IV. Orbán Gábor (Bornemisza P. Gimn.) V. Sztancsik Tamás (Pataky I. SZG) VI. Lutischán László (Pataky I. SZG) VI. kcs. Lány egyéni I. Lengyel Kinga (Bornemisza P. Gimnázium) II. Tóth Délia (Szent László Gimn. DSE) III. Gerényi Kincső (Szent László Gimn. DSE) IV. Rácz Adrienn (Giorgio P. SZG és SZKI) V. Szanyiszló Henrietta (Szent László Gimn. DSE) VI. kcs. Fiú egyéni I. Kósa Richárd (Zrínyi Miklós Gimn. DSE) II. Dobrozemszky Gábor (Giorgio P. SZG és SZKI) III. Kántor Péter (Giorgio P. SZG és SZKI) IV. Gáspár Gergő (Zrínyi Miklós DSE) V. Komáromi József (Giorgio P. SZG és SZKI) értékszámos verseny VI. kcs. Fiú egyéni I. Kiss Péter (Zrínyi Miklós Gimn. DSE) Képgalériák
Logotype KOCSIS SÁNDOR SPORTKÖZPONT KOCSIS SÁNDOR SPORTKÖZPONT
Kőbányai Diákolimpia sakk egyeni I-II
Kőbányai Diákolimpia sakk egyeni III-IV
Kőbányai Diákolimpia sakk csapat I-II
Kőbányai Diákolimpia sakk csapat III-IV