Copyright © Kőbányai Sportlétesítményeket Fenntartó Központ All right reserved  
Sakk Versenykiírás Eredmények Képgalériák Versenykiírás I., II., III., IV. korcsoportos fiú, lány zárt (amatőr) rendszerű egyéni és csapatverseny A verseny rendezője: Kocsis Sándor Sportközpont és a Barcza Gedeon Sakk Club. A   verseny   helye   és   ideje:   A   Szent   László   Gimnázium   (X.   Kőrösi   Csoma   S.   út   28-32.)   dísztermében.   A   versenyek   14.30   órakor   kezdődnek. Nevezések pontosítása, játékszabályok ismerte-tése 14.00 órától. Egyéni versenyek: 2018. január 15-én hétfőn I., II. kcs. egyéni verseny 2018. január 16-án kedden III., IV. kcs.egyéni verseny és Csapatversenyek: 2018. január 17-én szerdán I-II. kcs. csapatverseny 2018. január 18-án csütörtökön III-IV. kcs. csapatverseny A   verseny   résztvevői:   A   kőbányai   általános   iskolák   fiú   és   lány   csapatai   és   egyéni   versenyzői   az   I.,   II.,   III.,   IV.   korcsoportban.   Versenyenként, iskolánként, nemenként és korcsoportonként 2 csapat és legfeljebb 4 egyéni versenyző nevezhet. Egyéni   versenyen   „zárt”   (amatőr)   kategóriában   azok   a   tanulók   indulhatnak,   akik   a   2017.   szeptember   1   -   jei   FIDE   listán   nem   rendelkeznek értékszámmal. Az egyéni versenyeken indulók kizárólag a saját korcsoportjukban versenyezhetnek, sem le-, sem felversenyzésre nincs mód. A   csapatversenyek   esetén   van   mód   felversenyzésre,   a   benevezett   tagok   lehetnek   fiatalabbak   a   korcsoport   alsó   határánál,   de   a   felversenyző csapatban legalább 1 tanulónak meg kell felelnie az eredeti korcsoport előírásának. Egy   játékos   csak   egy   csapatban   szerepelhet   (függetlenül   attól,   hogy   a   versenyek   hány   napon   kerülnek   megrendezésre),   csapatban játszhatnak az iskola élő pontszámos tanulói is. Csapatösszeállítás: I-II.   kcs.   lány:   3   fő   lány,   I-II.   kcs.   fiú:   4   fő   fiú   (lány   is   lehet   a   csapatban),   III-IV.   kcs.   lány:   3   fő   lány,   III-IV.   kcs.   fiú:   4   fő   fiú   (lány   is   lehet   a csapatban). Amennyiben   az   első   helyezettek   nem   él(het)nek   a   továbbjutás   lehetőségével   vagy   már   koráb-ban   biztosította   helyét   a   döntőben,   a   második helyezettek a továbbjutók. Nevezés:   2018.   január   9-éig   a   csatolt   nevezési   lap   eljuttatásával   a   KSSK-hoz   (e-mail   cím:   diaksport@kobanyasport.hu).   Iskolánként, nemenként   korcsoportonként   „egyéni”   „csa-pat”egyértelmű   megjelölésével,   a   születési   dátumok   pontos   kitöltésével.   A   helyszínen   is   kérjük   a nevezés egyeztetését. Igazolás: Az általános részben foglaltak szerint. A   verseny   lebonyolítási   rendje:   A   versenyzők   létszámától   függően   a   versenyt   sorsolás   után   10-10   perces   5   fordulós   svájci   rendszerben,   vagy körmérkőzéssel   bonyolítjuk.   Csak   olyan   csapa-tokat   veszünk   figyelembe,   ahol   lányoknál   3-3   fő,   fiúknál   4-4   fő   megvan.   Lányok   a   fiú   csapat- ban szerepelhetnek. A mérkőzések lebonyolítási rendje: A Magyar Sakk Szövetség általános szabályai érvényesek. Díjazás:   Az   1-3.   helyezettek   érem   és   oklevél,   a   4-6.   helyezettek   oklevél   díjazásban   részesülnek.   Ezen   kívül   az   esetleges   támogatók   által felajánlott   ajándékok   is   kiosztásra   kerülnek.   Az   előze-tes   nevezés   és   az   egyéni   verseny   eredménye   alapján   -   ha   lehet   –   a   csapateredményt is kihirdet-jük. Egyebek: V.   korcsoportos   (2001-2002-ben   született)   általános   iskolai   tanulók   „zárt”   egyéni   ver-senye:   2018.   január   31.   Giorgio   Perlasca   SZKI (X. Maglódi út 8.) étterme a   FIDE   értékszámmal   rendelkező   játékosok   nevezzenek   (nevezhetnek)   a   Országos   Di-ákolimpia   Sakk   döntőjére   „értékszámos” kategóriában akkor is, ha a kerületi versenyen nem vesznek részt! a versenyen mérkőzéslapokat és technikai felszerelést a rendező biztosít az öltözőkben hagyott tárgyakért, felszerelésekért felelősséget nem vállalunk kizárt versenyző a továbbiakban nem szerepelhet a verseny alatt fokozott fegyelmet és csendet kérünk V., VI. korcsoportos fiú, lány zárt (amatőr) egyéni és csapatverseny A verseny rendezője: A Kocsis Sándor Sportközpont, a Barcza Gedeon Sakk Club és a BVHSZC Giorgio Perlasca SZG és SZKI. A   verseny   ideje   és   helye:   Az   egyéni   versenyekre   2018.   január   31-én   14.30   órától   kerül   sor   a   Giorgio   Perlasca   Szakközépiskolában   (X. Maglódi út 8.). A csapatverseny végeredményét az egyéni verseny lebonyolítását követő kb. 16.30 órától kezdődő + forduló dönti el. A    verseny    résztvevői:    Kőbányai    középfokú    iskolák    versenyzői.    Az    egyéni    versenyeken    indulók    kizárólag    a    saját    korcsoportjukban versenyezhetnek. A   IV.   korcsoportos   középiskolás   tanulók   nem   versenyezhetnek   fel   az   V.   korcsoportba:   IV.   kcs.   egyéni   verseny:   2018.   január   16.   kedd   14.30 Szent László Gimnázium díszte-rem. Egyéni   versenyen   „zárt”   (amatőr)   kategóriában   indulhatnak   azok   a   tanulók,   akik   nem   rendelkeznek   értékszámmal   a   2017.   szeptember   1-jei FIDE listán. Csapatverseny:   a   csapatok   létszáma:   4   fő   fiú,   vagy   3   fő   lány.   A   csapatokban   szerepelhet-nek   az   iskola   élőpontos   versenyzői   is,   és   azok   a tanulók   is,   akik   az   egyéni   versenyben   nem   vettek   részt.   Fiú   csapatba   lány   is   nevezhető.   A   csapatok   összeállításánál   az   V-VI.   korcso-portos tanulók vegyesen szerepelhetnek (a csapat tagja lehet a korcsoport alsó határánál fiatalabb versenyző is.) Nevezés:   A   IV.   korcsoportos   versenyre   2018.   január   9-éig,   az   V.   VI.   korcsoportos   ver-senyre   2018.   január   24-éig,   a   KSSK-ban   nevezési   lap kitöltésével, a pontos születési dá-tumok megadásával. Nevezési díj nincs. Igazolás: Az általános részben foglaltak szerint. A   verseny   lebonyolítási   rendje:   A   versenyzők   létszámától   függően   a   versenyt   körmérkő-zéssel   vagy   sorsolás   után   10-10   perces   5   fordulós svájci   rendszerben   bonyolítjuk,   verseny-óra   használattal.   Nemenként,   korcsoportonként   az   első   helyezett   egyéni   versenyzők   ill.   az   első helyezett   csapatok   bekerülnek   a   budapesti   döntőbe.   Egyéni   versenyt   külön   rendezzük   nemenként,   korcsoportonként.   Ha   ezt   a   létszám   nem teszi lehetővé, akkor együtt verse-nyeznek, de külön értékelünk. A mérkőzések lebonyolítási rendje: A Magyar Sakk Szövetség általános szabályai érvé-nyesek. Díjazás:   Az   1-3.   helyezettek   érmet   és   oklevelet,   a   4-6.   helyezettek   okleveleket   kapnak.   Ezen   kívül   az   esetleges   támogatók   által   felajánlott ajándékok is kiosztásra kerülnek. Egyebek: a versenyen mérkőzéslapokat és technikai felszerelést a rendező biztosít az öltözőkben hagyott tárgyakért, felszerelésekért felelősséget nem vállalunk kizárt versenyző a továbbiakban nem szerepelhet a verseny alatt fokozott fegyelmet és csendet kérünk A budapesti döntő időpontja:  www.bpdiaksport.hu Korcsoportok: IV. korcsoport: 2003 - 2004-ben születettek         (kb. 13-14 évesek) V. korcsoport: 2001 - 2002-ben születettek        (kb. 15-16 évesek) VI. korcsoport: 1998 – 1999 - 2000-ben születettek (kb. 17-18-19 évesek) Eredmények Helyszín: Szent László Gimnázium I. kcs. Leány egyéni I. Cseke Noémi (Pannonhalmi Béla Baptista Ált. Isk.) II. Czika Gabriella (Főnix DSE) III. Duan Jue Liang (Főnix DSE IV. Slonszki Linett (Főnix DSE) V. Jákob Izabella (Bornemisza Péter Ált. Isk.) VI. Várhelyi Gréta (Széchenyi István Ált. Isk.) I. kcs. Fiú egyéni I. Varga Boldizsár (Főnix DSE) II. Varga Árpád (Start DSE) III. Turóczy Árpád (Főnix DSE) IV. Boros Vilmos (Széchenyi István Ált. Isk.) V. Sánta Viktor Lehel (Főnix DSE) VI. Nguen Tri Düc (Főnix DSE) II. kcs. Leány egyéni I. Kiss Anna (Széchenyi István Ált. Isk.) II. Kukuját Kendra (Széchenyi István Ált. Isk.) III. Novák Alexandra (Széchenyi István Ált. Isk.) IV. Mihalik Villő (Kada DSE) V. Guo Si Yuan (Főnix DSE) VI. Bazsalya Eszter (Főnix DSE) II. kcs. Fiú egyéni I. Matus Máté (Főnix DSE) II. Sere Bence (Főnix DSE) III. Horváth Máté (Széchenyi István Ált. Isk.) IV. Zahiri Nátán Serif (Kertvárosi Ált. Isk.) V. Szirt Máté (Főnix DSE) VI. Modla Dénes (Kertvárosi Ált. Isk.) III. kcs. Lány egyéni I. Harmath Nóra (Széchenyi István Ált. Isk.) II. Paulo Liliána (Széchenyi István Ált. Isk.) III. Balázs Enikő (Kertvárosi Ált. Isk.) III. kcs. Fiú egyéni I. Tóth Péter (Kada DSE) II. Rácz Barnabás (Főnix DSE) III. Urbán Dániel (Pannonhalmi Béla Baptista Ált. Isk.) IV. Kostyán Dominik (Főnix DSE) V. Orosz Dániel (Főnix DSE) VI. Cseke Ádám (Pannonhalmi Béla Baptista Ált. Isk.) IV. kcs. Leány egyéni I. Németh Ivett (Széchenyi István Ált. Isk.) IV. kcs. Fiú egyéni I. Buzás Tamás (Főnix DSE) II. Nguyen Hoang Trung (Főnix DSE) III. Mihályi Levente (Széchenyi István Ált. Isk.) IV. Szabó Nándor (Kertvárosi Ált. Isk.) I-II. kcs. Leány csapat I. Széchenyi István Általános Iskola „A” (Kukuját Kendra, Kiss Anna, Novák Alexandra) II. Széchenyi István Általános Iskola „B” III. Főnix DSE Tábladíjasok 1. Kukuját Kendra (Széchenyi István Általános Iskola) 2. Kiss Anna (Széchenyi István Általános Iskola) 3. Novák Alexandra (Széchenyi István Általános Iskola) I-II. kcs. Fiú csapat I. Főnix DSE „A” (Varga Boldizsár, Sere Bence, Turóczy Ádám, Matus Máté) II. Főnix DSE „B” III. Széchenyi István Általános Iskola „A” IV. Főnix DSE „C” V. Főnix DSE „D” VI. Széchenyi István Általános Iskola „B” Tábladíjasok 1. Varga Boldizsár (Főnix DSE) 2. Szirt Máté (Főnix DSE) 3. Turóczy Ádám (Főnix DSE) 4. Matus Máté (Főnix DSE) III-IV. kcs. Leány csapat I. Kada DSE (Sulyok Eszter, Kovácsi Sára Kata, Mihalik Villő) II. Széchenyi István Általános Iskola III-IV. kcs. Fiú csapat I. Főnix DSE (Koller József Dénes, Buzás Tamás, Nguyen Hoang Trung, Rácz Barnabás, Kostyán Dominik, Orosz Dániel) II. Kada DSE Középiskolás verseny Helyszín: BVHSZC Giorgio Perlasca Vendéglátóipari SZG és SZKI V. kcs. Lány egyéni I. Le Thi Quynh Anh (Szent László Gimnázium DSE) II. Heilman Viktória (Szent László Gimnázium DSE) III. Kondor Bianka (BVHSZC Giorgio Perlasca SZG és SZKI) IV. Biczók Elizabett (BVHSZC Giorgio Perlasca SZG és SZKI) V. Lukács Noémi (BVHSZC Giorgio Perlasca SZG és SZKI) V. kcs. Fiú egyéni I. Kós Péter (Bornemisza Péter Ált. Isk. és Gimn.) II. Harsányi Erik (BVHSZC Giorgio Perlasca SZG és SZKI) III. Orbán Gábor (Bornemisza Péter Ált. Isk. és Gimn.) IV. Gao Yuedawei (Szent László Gimnázium DSE) V. Tőtös Tamás (BMSZC Pataky I. Híradásipari és Info. SZG) VI. Homola Gábor (BVHSZC Giorgio Perlasca SZG és SZKI) VI. kcs. Lány egyéni I. Lengyel Kinga (Bornemisza Péter Ált. Isk. és Gimn.) II. Horváth Anita (BVHSZC Giorgio Perlasca SZG és SZKI) VI. kcs. Fiú egyéni I. Longauer András (Bornemisza Péter Ált. Isk. és Gimn.) II. Dobrozemszky Gábor (BVHSZC Giorgio Perlasca SZG és SZKI) III. Shen Chen Ji (BMSZC Pataky I. Híradásipari és Info. SZG) IV. Farkas Bence (BVHSZC Giorgio Perlasca SZG és SZKI) V. Hajnóczi József (BVHSZC Giorgio Perlasca SZG és SZKI) VI. Parma Adrián (BVHSZC Giorgio Perlasca SZG és SZKI) Leány csapat I. Szent László Gimnázium DSE (Shan Zheng Wen, Le Thi  Quynh Anh, Heilman Viktória) II. BVHSZC Giorgio Perlasca SZG és SZKI Képgalériák
Kőbányai Diákolimpia sakk I. II. kcs. egyéni verseny
KOCSIS SÁNDOR SPORTKÖZPONT
Logotype
KOCSIS SÁNDOR SPORTKÖZPONT
Kőbányai Diákolimpia sakk  III. IV. kcs. egyéni verseny
Kőbányai Diákolimpia sakk  I. II. kcs. egyéni verseny
Kőbányai Diákolimpia sakk  III. IV. kcs. csapatverseny
Kőbányai Diákolimpia sakk  I. II. kcs. csapatverseny
Kőbányai Diákolimpia sakk III. IV. kcs. egyéni verseny
Kőbányai Diákolimpia Középiskolás sakk 2018