Copyright © Kocsis Sándor Sportközpont All right reserved  
Újhegyi Uszoda és Strandfürdő Dokumentumok Házirend kivonat A létesítmény szolgáltatásait csak érvényes belépő ellenében vehetik igénybe a vendégek. Az egyes szolgáltatásokat mindenki csak saját felelősségére veheti igénybe. A   jegypénztárban   váltott   jegy   egyszeri   belépésre   és   csak   a   váltás   napján,   valamint   csak   arra   a   szolgáltatásra   érvényes, amelyre váltották. A   karóra/karszalag   viselése   kötelező!   Az   Uszoda   alkalmazottai   a   létesítményben   történő   tartózkodás   ideje   alatt   ellenőrzésre jogosultak. Érvényes   jegy,   illetve   karszalag/karóra   nélküli   és/vagy   ittas   személy   az   Uszoda   területén   nem   tartózkodhat,   részére   a szolgálatot teljesítő dolgozók minden szolgáltatást kötelesek megtagadni. A vendégek csak a nyitvatartási idő alatt tartózkodhatnak a létesítményben. Pénztárzárás   a   mindenkori   zárást   megelőzően   1   órával   történik.   A   medencéket   a   hivatalos   zárórát   megelőzően   ½   órával   el kell hagyni. Az üzemidőt a Vezetőség indokolt esetben jogosult megváltoztatni. Fertőző vagy bőrbetegségben szenvedők a létesítményt nem vehetik igénybe. Aki   a   létesítmény   felszerelési,   berendezési   tárgyaiban   szándékosan,   vagy   gondatlanul   kárt   okoz,   attól   a   vezetőség   a   kár megtérítését követelheti. Az   a   látogató,   aki   bizonyítható   módon   a   medencék   vízminőségét   olyan   mértékben   szennyezi,   melyből   az   üzemeltetőnek anyagi hátránya származik (pl.: vízcsere), teljes felelősséggel tartozik. Nem   szobatiszta   gyermek   vagy   inkontinencia   problémával   rendelkező   felnőtt   a   vízben   csak   tökéletes   zárást   biztosító pelenkában tartózkodhat. A 120 cm-nél nagyobb vízmélységű medencét csak úszni tudók vehetik igénybe. A létesítményben dolgozók (a pénztáros kivételével) pénzt jegyváltás céljából nem kérhetnek, illetve nem fogadhatnak el. Pénz,    nemesfém    és    egyéb    értéktárgyaikat    a    vendégeink    az    értékmegőrzőben    helyezzék    el.    Csak    az    itt    elhelyezett értéktárgyakért tud felelősséget vállalni a Vezetőség. T I L O S dohányozni   az   Uszoda   egész   területén   és   az   létesítmény   5   méteres   körzetében,   kivéve   a   STRAND   területét,   ahol   erre   a kijelölt helyen van lehetőség. a közös medencéket előfürdő (zuhany), lábmosó használata nélkül igénybe venni, a medencékben, medencetérben, szaunákban, öltözőkben étkezni, alkoholt fogyasztani, a vizet szennyezni, vízbe ugrálni, mások testi épségét veszélyeztetni, zajongani, a medencékbe törékeny tárgyat, vagy bármely baleset, sérülés előidézésére alkalmas dolgot bevinni, a medencék lépcsőlejáratát elfoglalni, a létesítmény területére állatot bevinni, a közerkölcsöt, közrendet sértő módon viselkedni, általában az együttélés szabályait megsérteni. Eljárás: minden   olyan   magatartásért,   amely   a   köznyugalom   megzavarására   alkalmas,   másban   félelmet   kelthet,   illetve   nem   a létesítmény   céljához   köthető,   attól   a   sportlétesítmény   igazgatója   a   létesítmény   látogatását,   annak   használatát   korlátlan ideig megtagadhatja, a károkozást meg kell téríteni.   Budapest, 2015. június 01.                                                                                                           Nagy István                                                                                                              igazgató                                                                                                                         Letölthető dokumentumok: Uszoda Házirend Panaszkezelés rendje Csoportos öltözök használatára vonatkozó szabályok Üzemeltetési szabályzat jóváhagyása 2015 Üzemviteli szabályzat Működési engedély
Logotype
KOCSIS SÁNDOR SPORTKÖZPONT
KOCSIS SÁNDOR SPORTKÖZPONT